Menu

Kontigent og pris

Betaling af kontingent er helt ufravigeligt i TBK. Klubbens økonomi kan ikke hænge sammen uden kontingenter. I TBK modtager vi på lige fod med andre idræts- og kulturforeninger tilskud fra kommunen til klubbens drift. Tilskudsreglerner er bla. baseret på antallet af betalende medlemmer, og kommunen foretager regelmæssig kontrol af de faktiske forhold omkring vores kontingentinddrivelse.

I TBK kan man normalt komme og træne 3 gange eller 14 dage uden at være indmeldt. Derefter skal man indmeldes i klubben og kontingent skal betales.

Kontingent opkræves Marts/August.

Ingen medlemmer må stå i restance.

Tved Boldklub anbefaler at tilmelde kontingentet til betalingsservice, da det spare klubben for opkrævningsporto, og letter medlemmerne for besværet med betalingen. Tilmeldingsoplysninger står nederst til venstre på girokortet.

 

Kontingentsats fastsættes ved den årlige generalforsamling. Vi praktiserer ikke særlige rabatordninger. Trænere med børn i klubben kompenseres på anden vis. Søskenderabat bruger vi heller ikke da vores priser generelt er lave. Kontingent betales i januar og august. Ved udmeldelse refunderes ikke for resterende kontingentperiode.

 

Kontingentsatser (½-årlig) Sæson 2017

 

TBK´s gældende kontingent er følgende for ½årligt kontingent.
Kontingent opkræves Marts/August.

*OBS* Fra Efterår 2017 vil der være en prisstigning på alle ungdomskontigent på 10%. 

Senior: Ungdom:

Herre -   950 kr.

Damer - 900 kr.

U4 - U6 -           350 kr.

U7 -                   450 kr. 

U8 - U9 -           500 kr.

U10 - U12 -       600 kr.

U13 - U14 -       700 kr.

U15 - U17 -       700 kr.

U19 -                800 kr.

 

 

   
 
  • HUSK at du selv er ansvarlig for at betale kontingent. Et "bortkomment" eller "ikke modtaget" girokort er ikke gyldig grund til ikke at betale kontingent!  Det er ikke anderledes her i TBK end når det gælder din egen husleje eller billånet!
  • HUSK at man ikke kan træne eller spille kamp i TBK, hvis man ikke har betalt sit kontingent.
  • HUSK at dit spillercertifikat tilbageholdes, så længe du ikke har meldt dig ud og/eller undlader at betale skyldig kontingent.