Menu

Til forældre

Mor og far er uundværlige medspillere for børnefodbolden. Forældreengagement er en kæmpe ressource og gave til fodbolden. Vi deler en fælles passion - at vores børn har det sjovt med fodbold!

Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.

 

 Vi ønsker, at alle:

  1. har mulighed for at spille fodbold uanset alder, køn og færdighedsniveau
  2. føler sig trygge, når de er i klubben
  3. har det sjovt gennem fodbold

Det er store ønsker, og det kommer ikke af sig selv – men alt er muligt, når alle yder en indsats!

HUSK: Det er også dit ansvar, at det er sjovt at spille fodbold i Tved Boldklub – og vi har måske endda brug for din hjælp til typiske forældreopgaver.

 

Forældreopgaverne kan være:

  1. Kørsel til udekampe
  2. Hjælp ifm. træning
  3. Kampleder til hjemmekampe
  4. Hjælpe træneren med administrative opgaver (holdleder)
  5. Tage billeder og skrive indlæg til klubbens Facebookside.

 

De 10 forældrebud

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kam-pens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

Forældrebud 1: Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det
Forældrebud 2: Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn
Forældrebud 3: Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik
Forældrebud 4: Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen
Forældrebud 5: Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
Forældrebud 6: Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
Forældrebud 7: Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet
Forældrebud 8: Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
Forældrebud 9: Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
Forældrebud 10: Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

Luk